Close

WhatsApp perkenalkan format teks baru – Ini yang perlu anda tahu..

WhatsApp secara rasmi memperkenalkan 4 format baru untuk teks permesejan. Format baru ini adalah tambahan kepada format sedia ada seperti bold, italic, strikethrough dan monospace.

4 format baru yang diperkenalkan adalah bulleted list, numbered list, block quote dan inline code.

Cara untuk guna format teks baru :

  • Bulleted list – Tambah ” – ” dalam mesej. Contoh “- Mesej”.
  • Numbered list – Tambah ” titik (. ) dan jarak pada digit. Contoh 7.
  • Block quote – Tambah ” > ” dalam mesej. Contoh ” > Mesej “
  • Inline code – Tambah ” ` ” sebelum dan selepas perkataan yang diinginkan. Contoh ` Mesej `.

Untuk mula menggunakan fungsi ini, pastikan anda telah mengemas kini aplikasi kepada yang terkini. Fungsi telahpun tersedia untuk semua pengguna merangkumi Android, iOS, WhatsApp web, desktop dan juga Mac.

ARTIKEL BERKAITAN